Uslovi korištenja

Uslovi korištenja aukcije.ba

Ovi Uslovi korištenja služe kako bi aukcije.ba bile vaše sigurno mjesto za trgovinu.

1. Prihvaćanje uslova korištenja
Uslovi korištenja www.aukcije.ba su uslovi pod kojima pružamo pristup i usluge na ovim internet stranicama. Vašom registracijom kao člana na aukcije.ba prihvaćate ove uslove korištenja.
Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete prihvatiti ove uslove korištenja, ne možete koristiti naše usluge i ove stranice.
Pridržavamo pravo promjene ovih Uslova u bilo kojem trenutku, i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu danom objave. Ukoliko član nastavi s korištenjem stranica nakon promjena Uslova korištenja, smatra se kako je upoznat i suglasan s nastalim promjenama.

2. Registracija na www.aukcije.ba
Registracija, kao i sudjelovanje kupaca u aukcijama je besplatno. Registracija je brza i jednostavna.
Korisnik je u skladu sa zakonskim propisima odgovoran za tačnost upisanih podataka.
Prodavatelji za uspješno prodane predmete plaćaju proviziju.
Dodatne usluge služe boljem isticanju predmeta na prodaji, te se naplaćuju. Prodavatelji nisu obavezni koristiti dodatne usluge.

3. Vaši osobni podatci
Aukcije.ba ne dozvoljavaju javno objavljivanje osobnih podataka niti jednog člana na stranicama aukcije.ba.
Osobni podaci su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, te broj telefona.
Prema osobnim podacima upisanim kod registracije, postupamo u skladu sa Zakonom (dodatne informacije na web stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka).
Upoznajte se s Pravilima privatnosti aukcije.ba, te načinom na koji čuvamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke.
Za predmete koji su predani na prodaju putem stranica www.aukcije.ba, transakcija se odvija putem aukcije.ba. Dogovaranje primopredaje mimo aukcijskog procesa predstavlja aktivnost nespojivu s Uslovima korištenja.

4. Početna cijena predmeta
Prodavač samostalno određuje početnu (minimalnu) cijenu po svojoj želji. Komentiranje početne cijene nije dozvoljeno.

5. Sudjelovanje u transakcijama
Aukcije.ba ne sudjeluju niti u jednom dijelu prodaje predmeta osim pružanja usluga korištenja naših web stranica kao mjesta za trgovinu.
Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca.
Ne djelujemo kao predstavnici niti jedne strane, i ne sudjelujemo niti u jednoj transakciji između Vas i drugih članova.

6. Rizik korisnika
Transakcije, te svi kontakti između vas i drugih korisnika odvijaju se isključivo na vaš rizik.
Registracijom prihvaćate kako aukcije.ba nemaju odgovornosti ili obveze za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem drugog korisnika.
Aukcije.ba ne prihvaćaju odgovornost niti jamče za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući:

  • Točnost podataka o prodavatelju ili kupcu
  • Vlasništvo prodavatelja nad predmetom prodaje
  • Sadržaj, sigurnost, opis, vrijednost, kvalitetu i legalnost bilo kojeg predmeta na ovim stranicama
  • Točnost ili istinitost opisa, te cijene i uslova dostave
  • Spremnost korisnika da provede transakciju

Odričemo se odgovornosti da će bilo koji kupljeni predmet biti u skladu s vašim očekivanjima ili zahtjevima.
Svi sporovi koji nastanu prilikom kupoprodaje, rješavaju se isključivo između prodavatelja i kupca. Nismo odgovorni ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
Za vašu sigurniju trgovinu, pročitajte naše savjete

7. Odgovornost u slučaju nedostupnosti stranica
Ne snosimo odgovornost za eventualnu nedostupnost internet stranica aukcije.ba.
Također, ne snosimo odgovornost za tehničke probleme koji mogu nastati pri korištenju stranica, te dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u određenim aukcijama.
Imamo pravo u slučaju najavljenog i predviđenog održavanja produžiti sve aukcije koje završavaju u vrijeme nedostupnosti servisa. o čemu će na naslovnoj stranici biti vidljiva obavijest

8. Davanje ponuda i kupnja
Kao kupac, dužni ste aukciju s prodavačem privesti do kraja

  • ako kupite predmet po fiksnoj cijeni
  • ako na aukciji ponudite najviši iznos

Davanjem ponude za određeni predmet, kupac prihvaća uslove prodaje navedene od strane prodavatelja za svaki predmet posebno. Svaka je ponuda obvezujuća, te se ne može opozvati.
Kupac nije dužan platiti predmet ukoliko podatke za uplatu ne dobije putem sustava internih poruka ili putem automatski generiranih podataka za uplatu koje šalju aukcije.ba
Kupac je dužan platiti predmet u roku 7 dana od završetka aukcije, osim ukoliko putem internih poruka s prodavateljem nije dogovoreno drugačije.

9. Prodaja
Ako prodavatelj primi najmanje jednu ponudu koja je ista ili viša od početne cijene, njegova je obaveza obaviti transakciju s kupcem u skladu s uslovima isporuke predmeta. Kod prodaje po fiksnoj cijeni, prodaja završava davanjem prve ponude od strane ponuditelja.
Prodavatelj može iznimno prekinuti prodaju predmeta s ponudom prije kraja aukcije uz obrazloženje, ali najviše jednom mjesečno.
Prodavatelj je dužan u roku 7 dana kontaktirati kupca nakon završetka aukcije, te dostaviti podatke za uplatu. U suprotnom, prestaju obveze kupca prema prodavatelju.
Za svaki predmet, prodavatelj mora dati točan opis predmeta, kao i uslove pod kojima će kupljeni predmet isporučiti. Svaki predmet mora biti u odgovarajućoj kategoriji.
Prodaja predmeta se odvija isključivo u skladu s Pravilima prodaje na aukcije.ba, te su ih se prodavatelji obvezni pridržavati.
Zabranjena je prodaja predmeta čijom bi se prodajom kršili zakonski propisi Republike Bosne i Hercegovine. 

10. Predmeti zagubljeni tokom dostave
Savjetujemo: koristite isključivo registrirane pošiljke: preporučeno ili vrijednosno pismo, paket, kurirsku dostavu s ispravno navedenom vrijednosti poslanog predmeta.
Za izgubljenu registriranu pošiljku (preporučeno ili vrijednosno pismo, paket, kurirska služba), prodavatelj treba dostavljaču predati zahtjev za potražnicom. Ako prodavatelj kupcu i administratoru aukcije.ba dostavi potvrdu o slanju pošiljke, kupac nema pravo upisivanja negativne ocjene. Nakon provedenog postupka potraživanja, dostavljač (pošta ili kurirska služba) obeštećuje pošiljatelja ili mu dostavlja dokaz kako je pošiljka uredno isporučena. Prodavatelj je dužan kupcu vratiti uplaćeni iznos (vrijednost kupljenog predmeta + plaćeni trošak poštarine).

 

 

 

 

11. Vaši podaci i korisnički račun
Vaši podaci su definirani kao informacije koje ostavljate prilikom registracije ili sudjelovanja u aktivnostima na www.aukcije.ba. Za tačnost vaših osobnih podataka odgovara registrirani član.
Ukoliko se korisnik registrira pod lažnim imenom, adresom i brojem telefona, u namjeri da ometa funkcioniranje računalnog sustava te prilikom toga bilo kakvim unošenjem netočnih i lažnih podataka ometa funkcioniranje računalnog sustava aukcije.ba s ciljem prouzročenja materijalne ili nematerijalne štete drugome (fizičkoj ili pravnoj osobi), istom će korisniku biti odmah onemogućen daljnji pristup korištenju sustava aukcije.ba.
Aukcije Zagreb d.o.o. pridržavaju pravo podnošenja kaznene prijave nadležnim institucijama protiv takvog korisnika, budući da su se u takvom ponašanju korisnika stekla bitna obilježja kaznenog djela iz čl 223 a Kaznenog zakona. - "računalnog krivotvorenja".
Više informacija o korisničkim računima na aukcije.ba

12. Zabranjene aktivnosti
o prodaja predmeta zabranjenih na www.aukcije.ba (vidi popis)
o vrijeđanje, uznemiravanje i prijetnja drugim korisnicima, te poruke u kojima se potiče etnička, rodna, vjerska, rasna ili bilo koja druga netrpeljivost
o nepošteno povišenje cijena predmeta na prodaji (eng. shill bidding), kako bi se time nanijela šteta ostalim korisnicima - vidi Točku 14
o kršenje zakonskih propisa
o kontaktiranje korisnika izvan sustava aukcije.ba
o prodaja predmeta u ime i u korist korisnika aukcije.ba čiji je račun zatvoren zbog kršenja Uslova korištenja aukcije.ba
o slanje poruka i datoteka koje sadrže viruse, Trojanske konje i sl. koji mogu nanijeti štetu bilo stranicama aukcije.ba, bilo njihovim korisnicima
o kopiranje, reproduciranje, preuzimanje ili distribucija podataka s ovih stranica djelomično ili u cijelosti, kao i bilo koje kršenje autorskih prava vezano uz aukcije.ba
14. Nepošteno povišenje cijene predmeta (eng. shill bidding)
Nepošteno povišenje cijene predmeta (ili shill bidding) je svako povišenje cijene predmeta na aukciji u kojoj ponuditelj (uključujući npr. obitelj, poznanike ili zaposlenike prodavatelja) namjerno podiže cijenu predmeta na štetu ostalih sudionika aukcije. Isto tako, nepoštenim povišenjem cijene predmeta smatramo svako sudjelovanje u aukciji u kojoj ponuditelj daje ponudu s iste kućne adrese, istog računala ili kućne računalne mreže na kojoj je prijavljen i prodavatelj. Aukcije.ba će u slučaju nepoštenog povišenja cijene predmeta bez opomene poduzeti jednu od sljedećih mjera:
o uklanjanje nepoštenih ponuda, te svih onih ponuda koje su nepoštenim ponudama i potaknute
o zabranu sudjelovanja ponuditelja u aukcijama pojedinih prodavatelja
o privremeno ili trajno zatvaranje korisničkog računa ponuditelja
o privremeno ili trajno zatvaranje korisničkog računa prodavatelja
15. Posjedovanje više korisničkih računa
Smatramo da korisnički računi pripadaju istoj osobi ukoliko su (svi ili neki) podaci na korisničkim računima identični. Član s više korisničkih računa ih ne smije koristiti na način suprotan Uslovima korištenja aukcije.ba
16. Ograničenja u slučaju kršenja Uslova korištenja i zatvaranje korisničkog računa
Aukcije Zagreb d.o.o. imaju pravo (bez prethodnog upozorenja i objašnjenja) ograničiti aktivnosti korisnika, ukloniti predmete i ponude korisnika, upozoriti ostale članove, te opomenuti, privremeno ili trajno zatvoriti korisnički račun ukoliko:
o korisnik krši Uslove korištenja i Pravila privatnosti
o nismo u mogućnosti sa sigurnošću provjeriti osobne podatke korisnika
o aktivnosti korisnika mogu nanijeti štetu ostalim članovima ili stranicama aukcije.ba
o korisnik ne podmiri svoje obaveze prema aukcije.ba u naznačenom roku
o korisnik sudjeluje u povišenju cijene predmeta na štetu drugih članova
o korisnik daje podatke koji odgovaraju podacima onih članova čiji je račun na aukcije.ba zatvoren zbog kršenja Uslova korištenja
17. Prenošenje sadržaja s www.aukcije.ba
Nije dozvoljeno prenošenje sadržaja sa stranica www.aukcije.ba (uključujući tekst i slike predmeta na prodaji), te kopiranje i upotreba bilo kojeg dijela stranica www.aukcije.ba bez prethodnog pismenog zahtjeva i odobrenja Aukcije Zagreb d.o.o.
18. Pristupanje na www.aukcije.ba s mobilnih uređaja
Obzirom na velik broj različitih uređaja, operativnih sustava, protokola i aplikacija, kao i učestale promjene istih, aukcije.ba ne jamče kako će se svaka funkcionalnost ispravno ponašati na svakom mobilnom uređaju (pametni telefon, smartphone).
19. Korištenje mobilne aplikacije aukcije.ba
Mobilna aplikacija je uklonjena s Android marketa, te korisnike upućujemo da je uklone sa svojeg mobilnog uređaja ukoliko je imaju instaliranu.
Korištenje mobilne aplikacije zahtjeva povezanost mobilnog uređaja opremljenog Android operativnim sustavom na Internet putem 2G, 3G ili 4G veze (EDGE, GPRS ili LTE), a promet može biti naplaćen od strane mobilnog operatera za što aukcije.ba ne snose odgovornost - molimo, upoznajte se se s uslovima Vašeg mobilnog operatera.
Sve aktivnosti propisane ovim Uslovima korištenja vrijede i za mobilnu aplikaciju. Instalacija i uporaba mobilne aplikacije je na vlastitu odgovornost te se Aukcije.ba i Institut za elektroničko poslovanje ograđuju od svih grešaka i/ili dodatnih troškova nastalih njenim korištenjem.
Upute za korištenje možete preuzeti na ovom linku.
20. Reklamacije, prigovori i primjedbe korisnika
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (članak 10), sve prigovore i reklamacije možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva (Podbrežje XIV 2, 10020 Zagreb) ili e-mailom na adresu info@aukcije.ba. Obavezujemo se odgovoriti u roku i na način predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.
21. Promjene Uslova korištenja
Aukcije Zagreb d.o.o. mogu djelomično ili u potpunosti promijeniti ove uslove. Promjene će stupiti na snagu odmah nakon objave na ovim stranicama.
Nastavak korištenja stranica www.aukcije.ba nakon promjene Uslova korištenja, obavezuje korisnike na pridržavanje svih promjena.

 


5, 4, 3, 2, 1 ...... moje !×